dot
dot

dot
dot
Make Tour Reservation , pls.click bellows กรุณคลิ๊กด้านล่าง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bangkok sight-seeing tour
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Ayutthaya Tour - Bangkok Ayutthaya Day Tour
dot
dot
Kanchanaburi Tour - River Kwai Tour - Tiger Temple Tour
dot
dot
Pattaya Tour - Pattaya Sight Seeing Tour
dot
dot
Khao Yai National Park Day Tour from Bangkok
dot
dot
Adnenture nakornnayok tour from Bangkok
dot
dot
Koh Cang Tour , Bangkok Tour to Koh Chang
dot
dot
Chiang Mai Tour
dot
dot
ubon ratchathani tour - tour to ubon ratchathani I-saan
dot
dot
Souhern of Thailand Tour
dot
dot
dot
ทัวร์กาญจนบุรี ท่องเที่ยว กาญจนบุรี ทัวร์ 1 วัน ขี่ช้าง Trekking Tour article
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน ล่องแพ ขี่ช้าง ทรีคกิ้ง กาญจนบุรี  วันเดียว
 
Tour Code:  LCT/K02
ระยะเวลา :  1 วัน

กรุงเทพ ฯ -  สุสานสัมพันธมิตร - พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - นั่งรถไฟสายมรณะ - ล่องแพ แม่น้ำแควน้อย  - ขี่ช้าง -  น้ำตกไทรโยคน้อย  - กรุงเทพ ฯ

Welcome to Kanchanaburi
 

จองทัวร์ ที่นี่

Thailand Travel and Tour Booking

 
  กาญจนบุรี เป็น จังหวัด หนึ่งในภาคกลางที่มีผู้คนนิยมเดินทางไป ท่องเที่ยว เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ เป็นแหล่ง อารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งของ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยใน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 Hellfire Pass ช่องเขาไฟนรก หรือ ช่องเขาขาด แต่ะสถานทีท่องเที่ยวกาญจนบุรี มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ กาญจนบุรี ยังมี แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำหรือน้ำตก วัดวาอาราม ที่น่าสนใจหลาย ๆ ที่ และ ล่าสุด วัดเสือ  Tiger Temple  ของท่าน หลวงตาบัว ญาณสัมปันโณ มีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วโลก และเป็น วัดแห่งหนึ่ง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั่วโลก มาเที่ยว ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ท่านสามารถ เที่ยวกาญจนบุรี ทัวร์กาญจนบุรี ราคาถูก จากกรุงเทพมหานคร สู่ กาญจนบุรี ได้ทุกวัน พร้อม ที่พักกาญจนบุรี กับ หลากหลาย โปรแกรมทัวร์ กาญจนบุรี เช่น ทัวร์กาญจนบุรี วันเดียว ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน และ ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน พร้อม อาหาร และ ที่พัก กาญจนบุรี ออกเดินทางทุกวันจากกรุงเทพ ฯ ไป กาญจนบุรี " ทัวร์กาญจนบุรี  แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี ไปได้ทุกวัน "HIT NOW !!!    
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน เที่ยวกาญจนบุรี วันเดียว ล่องแพ ขี่ช้าง
  โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี : ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน
06:30 น. รถตู้ รับ ณ ที่ จุดนัดพบ กรุงเทพมหานคร แล้ว มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี
09:30 น. ถึง
กาญจนบุรี พร้อม นำท่าน เยี่ยมชม สุสานสัมพันธมิตร "สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก" หรือ "สุสานทหารสหประชาชาติ" หรือที่ชาวจังหวัด กาญจนบุรี ทั่วไปเรียกว่า "ป่าช้าอังกฤษ" เป็น สุสาน ขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้าง ทางรถไฟสายมรณะ ถึง 6,982 หลุม หลังจากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2  หรือ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสถาน ที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้นเที่ยวชม  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งใน กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแควนี้ ได้ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึก พันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย และฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่าน ประเทศพม่า ซึ่งมีส่วนหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ การสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ ทางรถไฟสายนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนขาดอาหาร ทำให้ เชลยศึก จำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง จากการสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ เส้นทางรถไฟ หลังจากนั้น จะพาท่าน นั่งรถไฟ ตามเส้นทางของ รถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายมรณะ สายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชีย ที่ กองทัพญี่ปุ่น ได้เกณฑ์ มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟสายมรณะ นี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจาก สถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร รถไฟ เดินทาง มาถึง จุดชมวิว โค้ง สะพานสายมรณะ ซึ่ง ตั้งตระหง่าน คู่ กับ แม่น้ำแควหลังจากนั้นพาท่านพักและทานอาหาร
13:00 น. รับประทาน กลางวัน ร้านอาหาร แพริมน้ำ พร้อมชมทัศนียภาพ ความสวยงาม ของ แม่น้ำแควน้อย ท่ามกลาง ป่าเขาลำเนาไพร
13:45 น. เริ่มกิจกรรม ล่องแพ ไม้ไผ่ ตามลำน้ำ แม่น้ำแควน้อย ชม ธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร ตลอด สองฝั่ง แม่น้ำแควน้อย และ ต่อด้วย กิจกรรม ขี่ช้าง ชมป่า ที่ แคมป์ช้าง กาญจนบุรี
14:45 น. มุ่งหน้า ไป น้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำ ที่น้ำตก ได้ตามอัธยาศัย, น้ำตกไทรโยคน้อย หรือ น้ำตกเขาพัง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ในอดีตเมื่อ พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาส ณ บริเวณ น้ำตกไทรโยคน้อย แห่งนี้ ภายในบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย ยังมี หัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้งไว้เพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่สร้างผ่านบริเวณหน้าน้ำตกเข้าสู่ประเทศพม่า
15:15 น. เดินทาง จาก กาญจนบุรี พร้อม เดินทาง กลับ กรุงเทพมหานคร
18:30 น. เดินทาง ถึง กรุงเทพมหานคร.จบรายการ ทัวร์กาญจนบุรี ท่องเที่ยวกาญจนบุรี เต็มวัน.
   
 

 "แหล่งท่องเที่ยว กาญจนบุรี ต่าง ๆ  กับ ทริปนี้ "

 

สุสานสัมพันธมิตร ทหารเชลยศึก กาญจนบุรี

   สุสานสัมพันธมิตร "สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก" หรือ "สุสานทหารสหประชาชาติ" หรือที่ชาวจังหวัด กาญจนบุรี ทั่วไปเรียกว่า "ป่าช้าอังกฤษ" เป็น สุสาน ขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้าง ทางรถไฟสายมรณะ ถึง 6,982 หลุม  
 

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 กาญจนบุรี

  พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2  หรือ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสถาน ที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  
 

สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี

  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งใน กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแควนี้ ได้ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึก พันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย และฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่าน ประเทศพม่า ซึ่งมีส่วนหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ การสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ ทางรถไฟสายนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนขาดอาหาร ทำให้ เชลยศึก จำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง จากการสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ เส้นทางรถไฟ  
 

รถไฟสายมรณะ กาญจนบุรี

   รถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายมรณะ สายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชีย ที่ กองทัพญี่ปุ่น ได้เกณฑ์ มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟสายมรณะ นี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจาก สถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร  
 

ล่องแพ ไม้ไผ่ แม่น้ำแควน้อย กาญจนบุรี

  กิจกรรม ล่องแพ ไม้ไผ่ ตามลำน้ำ แม่น้ำแควน้อย ชม ธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร ตลอด สองฝั่ง แม่น้ำแควน้อย  
 

ขี่ช้าง นั่งช้าง ที่ แคมป์ช้าง กาญจนบุรี

  กิจกรรม ขี่ช้าง ชมป่า ที่ แคมป์ช้าง กาญจนบุรี  
 

น้ำไทรโยคน้อย หรือ น้ำตกเขาพัง กาญจนบุรี

  น้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำ ที่น้ำตก ได้ตามอัธยาศัย, น้ำตกไทรโยคน้อย หรือ น้ำตกเขาพัง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ในอดีตเมื่อ พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาส ณ บริเวณ น้ำตกไทรโยคน้อย แห่งนี้ ภายในบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย ยังมี หัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้งไว้เพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่สร้างผ่านบริเวณหน้าน้ำตกเข้าสู่ประเทศพม่า  
 

วีดีโอ สถานที่ ท่องเที่ยว กาญจนบุรี ทริปนี้  

 

 

 
  ราคา 2,100.- บาท   
  ราคานี้ได้รวม:
• ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ใน กาญจนบุรี.
• อาหารกลางวัน กาญจนบุรี.
• มัคคุเทศก์ นำเที่ยว กาญจนบุรี.
• ล่องแพ ไม้ไผ่ ขี่ช้าง.
• รถรับ-ส่ง กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี - กรุงเทพมหานคร.
 
  Thailand Travel and Tour Booking  
 

" DAILY KANCHANABURI TOUR & PACKAGE TOUR "

 
KANCHANABURI  RIVER WKAI TOUR & PACKAGE TOUR 
 
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI RIVER KWAI DAY TOUR    
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI RIVER KWAI TREKKING DAY TOUR    
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI RIVER KWAI PACKAGE TOUR 2 DAYS 1 NIGHT SAIYOK NOI FALL TREKKING    
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI RIVER KWAI PACKAGE TOUR 2 DAYS 1 NIGHT ERAWAN FALL TREKKING    
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI RIVER KWAI PACKAGE TOUR 3 DAYS 2 NIGHTS    
 
KANCHANABURI  TIGER TEMPLE  TOUR & PACKAGE TOUR
 
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI RIVER KWAI TIGER TEMPLE DAY TOUR   
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI TIGER TEMPLE PACKAGE TOUR 2 DAYS 1 NIGHT SAIYOK NOI FALL TREKKING    
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI TIGER TEMPLE PACKAGE TOUR 2 DAYS 1 NIGHT ERAWAN FALL TREKKING    
   Thailand Travel and Thailand Tour KANCHANABURI RIVER KWAI TIGER TEMPLE PACKAGE TOUR 3 DAYS 2 NIGHTS    
 
FLOATING  MARKET   KANCHANABURI  TIGER  TOUR & PACKAGE TOUR 
   Thailand Travel and Thailand Tour FLOATING MARKET KANCHANABURI RIVER KWAI TIGER TEMPLE DAY TOUR   
   Thailand Travel and Thailand Tour FLOATING MARKET RIVER KWAI TIGER TEMPLE 2 DAYS 1 NIGHTS SAIYOK NOI FALL TREKKING   
   Thailand Travel and Thailand Tour FLOATING MARKET RIVER KWAI TIGER TEMPLE 2 DAYS 1 NIGHTS ERAWAN FALL   
   Thailand Travel and Thailand Tour FLOATING MARKET KANCHANABURI RIVER KWAI TIGER TEMPLE 3 DAYS 2 NIGHTS    

 
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว กาญจนบุรี ทัวร์กาญจนบุรี - แพ็คเก็จทัวร์ กาญจนบุรี

ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน เที่ยวกาญจนบุรี วันเดียว ทัวร์กาญจนบุรี article
ทัวร์กาญจนบุรี วัดเสือ เที่ยวกาญจนบุรี เที่ยว วัดเสือ หลวงตามหาบัว ทัวร์ เต็มวัน article
ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน แพ๊คเกจทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ล่องแพ ขี่ช้าง น้ำตกเอราวัณ
ทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวกาญจนบุรี วัดเสือ แพ๊คเก็จทัวร์ 2 วัน 1 คืน ล่องแพ ขี่ช้าง rekking article
ทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน แพ๊คเกจทัวร์ กาญจนบุรี ไทรโยคน้อย article
ทัวร์กาญจนบุรี - เที่ยวกาญจนบุรี วัดเสือ แพ๊คเก็จทัวร์ 2 วัน 1 คืน น้ำตกเอราวัณ article
ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน เที่ยวกาญจนบุรี วัดเสือ แพ๊คเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน น้ำตกเอราวัณ article
ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วัดเสือ กาญจนบุรี - เที่ยวกาญจนบุรี วัดเสือ 1 วัน article
ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เที่ยวตลาดน้ำ เที่ยวกาญจนบุรี วัดเสือ 2 วัน 1 คืน น้ำตกเอราวัณ article
ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก กาญจนบุรี วัดเสือ 2 วัน 1 คืน ล่องแพ ขี่ช้าง แพ็คเกจทัวร์ article
ทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน แพ๊คเก็จทัวร์ กาญจนบุรี article
ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เที่ยวตลาดน้ำ - เที่ยวกาญจนบุรี วัดเสือ 3 วัน 2 คืน น้ำตกเอราวัณ article
ที่พักกาญจนบุรี ที่พักแพ ริมน้ำ แม่น้ำแควน้อย ที่พัก กาญจนบุรี article